Kretingos rajono savivaldybės administracijos švietimo skyrius
Švietimo skyrius
2012 - 2015 m. Kretingos rajono mokyklų tinklo pertvarkos planas
KRETINGOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2012 m. sausio 26 d. SPRENDIMAS Nr.T2-l DĖL KRETINGOS RAJONO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ TINKLO PERTVARKOS 2012 - 2015 METŲ BENDROJO PLANO PATVIRTINIMO


Lyderių laikas 2

Lyderių laikas 2Informacija apie projektą

Kūrybinė komanda

Koordinatorius

Mokyklų, dalyvausiančių projekte, sąrašas

Comenius Regio partnerysčių projekto „Profesinis informavimas, konsultavimas ir karjeros planavimas – tai sąmoningas ėjimas pasirinkimo link“

ComeniusInformacija apie projektą

Kūrybinė komanda

Veikla

Partneriai

Ugdymas karjerai

Ugdymas karjeraiInformacija apie projektą

Profesinio orientavimo vykdymo tvarkos aprašas 2012

Informacija mokykloms

Pirmųjų trijų darbo mėnesių rekomendacinės veiklos

Informacija koordinatoriams

Informacija tėvams

Švietimo skyriaus darbuotojai
Skyriaus darbuotojai
Švietimo skyriaus kontaktai
Adresas:
Vilniaus g. 8, LT 97108
Tel: 8-445-78970
Faks.: 8-445-78936
Elektroninio pašto adresas:
svietimas@kretinga.lt
Tinklapis
2013 - 2014 m.m. renginių grafikas (ŠMM)
2013–2014 m. m. Lietuvos mokinių dalykinių olimpiadų, konkursų ir kitų renginių grafikas
Konkursai
Geriausiai lankanti klasė


Sportiškiausia mokykla


KOMPLEKSINĖ PAGALBA KRETINGOS RAJONO ŠEIMOMS, AUGINANČIOMS VAIKUS NUO GIMIMO IKI PRIVALOMO MOKYMO PRADŽIOS
VAIKO GEROVĖS KOMISIJOS VEIKLA
Projektinė veikla
Mokyklų tobulinimo programos plius projektai

MTP plius projektų naujienos

Mokymo priemonių ir įrangos komplektai


Projekto mokyklų aprūpinimo mokymo priemonėmis ir įranga principai

Vartotojų tinkle
Prisijungusių svečių: 1
Prisijungusių narių nėra

Registruoti nariai: 59
Neaktyvūs nariai: 9
Naujausias narys: garjoniene
Orai ryt
Žemėlapiai
Rajono švietimo įstaigos


Kretingos rajono
Dienos informacija :

Vardadienį švenčia :
Švietimo skyriaus vyr. specialistų veiklos pristatymai
Žiūrėti pristatymus
Konsultacija privačių darželių steigimo klausimais
Klauskite - atsakysime


Protokolai
SPORTO VARŽYBŲ, NUMATOMŲ ORGANIZUOTI KRETINGOS MIESTO IR RAJONO GIMNAZIJŲ IR VIDURINIŲ MOKYKLŲ MOKINIAMS, 2008-2009 MOKSLO METAIS PLANAS

 

Nr. Eil.

Varžybų pavadinimas

Dalyvių skaičius

Vykdymo laikas

Vykdymo vieta

Varžybas organizuoja

Vyr.  teisėjas

1.

1990-1992 m.gimusių merginų ir  vaikinų krepšinio varžybos

12 ir vienas vadovas

2008 m. spalio-lapkričio mėn.

Pagal atskirą tvarkaraštį

Kretingos sporto mokyklos treneriai – sporto mokytojai

Mokytojas

J. Beniušis

2.

1993-1994 m.gimusių merginų ir vaikinų krepšinio varžybos

12 ir vienas vadovas

2008 m. lapkričio-2009 m. sausio mėn.

Pagal atskirą tvarkaraštį

Kretingos sporto mokyklos treneriai – sporto mokytojai

Mokytojas

J. Beniušis

3.

1995-1996 m.gimusių merginų ir vaikinų krepšinio varžybos

12 ir vienas vadovas

2009 m. vasario-balandžio mėn.

Pagal atskirą tvarkaraštį

Kretingos sporto mokyklos treneriai – sporto mokytojai

Mokytojas

R. Joneckis

4.

1996-1998 m. gimusių vaikinų futbolo varžybos (7x7)

15 ir vienas vadovas

2009 m. gegužės-birželio mėn.

Pagal atskirą tvarkaraštį

Kretingos sporto mokyklos treneriai – sporto mokytojai

Mokytojas

A. Balsevičius

5.

1994-1995 m. gimusių vaikinų ir  merginų futbolo (5x5)

12 ir vienas vadovas

2008 m. lapkričio –gruodžio mėn.

Pagal atskirą tvarkaraštį

Kretingos sporto mokyklos treneriai – sporto mokytojai

Mokytojas

A. Balsevičius

6.

Lengvoji   atletika. Kroso estafetė (dalyvių amžius neribojamas).

4 merginos, 4 vaikinai ir 1 vadovas

2009 m. balandžio mėn.

Pagal atskirą tvarkaraštį

Kretingos sporto mokyklos treneriai – sporto mokytojai

Mokytojas

J. Pelionis

7.

Lengvoji   atletika. Individualios kroso varžybos (dalyvių amžius neribojamas).

 

2008 m. spalio mėn.

Pagal atskirą tvarkaraštį

Kretingos sporto mokyklos treneriai – sporto mokytojai

Mokytoja

V. Valiūnienė

8.

Lengvoji  atletika. Atskirų rungčių varžybos. (trys neribojamo

amžiaus grupės)

 

 

2009 m. gegužės mėn.

Pagal atskirą tvarkaraštį

Kretingos sporto mokyklos treneriai – sporto mokytojai

Mokytojas

J. Pelionis

9.

1993-1994 m. gimusių merginų  rankinio varžybos.

14 ir vienas vadovas

 

Pagal atskirą tvarkaraštį

Kretingos sporto mokyklos treneriai – sporto mokytojai

Mokytojas

A. Pranaitis

10.

Kretingos rajono kaimo mokyklų 1996 – 1997 m. gimusių mergaičių  kvadrato varžybos.

12 ir 1 vadovas

2008 m. gruodžio 4 d.

Kretingos Jurgio Pabrėžos gimnazijoje

Rajono kūno kultūros mokytojų metodinis būrelis

Mokytoja

M.Laureckienė

11.

Kretingos rajono miesto mokyklų 1996 – 1997 m. gimusių berniukų  kvadrato varžybos.

12 ir 1 vadovas

2008 m. lapkričio 27 d.

Kretingos M.Daujoto vidurinėje mokykloje

Rajono kūno kultūros mokytojų metodinis būrelis

Mokytojas

A. Pranaitis

12.

Kretingos rajono kaimo mokyklų 1996 – 1997 m. gimusių berniukų  kvadrato varžybos.

12 ir 1 vadovas

2008 m. lapkričio 27 d.

Kretingos rajono Darbėnų vidurinėje mokykloje

Rajono kūno kultūros mokytojų metodinis būrelis

Mokytojas

R.Juchnevičius

13.

Kretingos rajono kaimo mokyklų 3-4 klasių mokinių

kvadrato varžybos

12 ir 1 vadovas

2008 m. lapkričio 20 d.

Kretingos rajono Vydmantų vidurinėje mokykloje

Rajono kūno kultūros mokytojų metodinis būrelis

Mokytoja

A.Pocienė

14.

Kretingos rajono miesto mokyklų 3-4 klasių mokinių

kvadrato varžybos

12 ir 1 vadovas

2008 m. lapkričio 20 d.

Kretingos rajono Salantų gimnazijoje

Rajono kūno kultūros mokytojų metodinis būrelis

Mokytojas

A.Ruokis

15.

Smiginio varžybos (dalyvių amžius neribojamas).

3 mergaitės, 3 vaikinai ir 1 vadovas

2008 m. gruodžio mėn.

Pagal atskirą tvarkaraštį

Rajono kūno kultūros mokytojų metodinis būrelis

Mokytojas

M.Meškauskas

16.

Šaškių –šachmatų varžybos (dalyvių amžius neribojamas)

3 mergaitės, 3 vaikinai ir 1 vadovas

2009 m. sausio mėn.

Pagal atskirą tvarkaraštį

Kretingos sporto mokyklos treneriai – sporto mokytojai

Mokytoja

M. Žiubrienė

17.

Svarščių  kilnojimo varžybos (dalyviai gimę 1990 m. ir jaunesni).

8 vaikinai ir 1 vadovas

2009 m. vasario mėn.

Pagal atskirą tvarkaraštį

Rajono kūno kultūros mokytojų metodinis būrelis

Mokytojas

J.Benetis

 

Pastaba: pasiūlymai dėl kitų sporto šakų įtraukimo į sportinių varžybų kalendorių (varžybos bus vykdomos jeigu vienoje rungtyje susirinks ne mažiau kaip keturios komandos.

Kretingos rajono komandinė jaunųjų matematikų olimpiada prof. Vytauto Liutiko prizui laimėti
NUOSTATAI

PROGRAMA-KVIETIMAS


REGISTRACIJA INTERNETU


Protokolas

Uždaviniai ir jų sprendimai

Darbuotojų poreikis rajone
Darbuotojų poreikis rajone

RESPUBLIKINĖ KONFERENCIJA „PROJEKTINĖS VEIKLOS GALIMYBĖS MOKYKLOJE“
REGISTRACIJA Į KONFERENCIJĄ INTERNETU


PROGRAMA-KVIETIMAS


Mokytojų ieškančių darbo ir pageidaujančių pavaduoti mokytojus REGISTRACIJA
Mokytojai/pedagogai ieškantys darbo

Mokytojai/pedagogai galintys pavaduoti laikinai nedirbančius mokytojus

Mokytojai/pedagogai pageidaujantis dirbti didesniu krūviu
Teisinė informacija
Lietuvos Respublikos Seimas

Lietuvos Respublikos Vyriausybė

Švietimo ir mokslo ministerija

Kretingos rajono savivaldybės tarybos sprendimai

Kretingos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymai (Švietimas)

Nuorodos
Lietuvos teismų elektroninių paslaugų portalas

Mokymo įstaigų registras

Lietuvos Respublikos Seimas

Lietuvos Respublikos Prezidentas

Lietuvos Respublikos Vyriausybė

Švietimo ir mokslo ministerija

Ikimokyklinis ugdymas

AIKOS

Portalas.emokykla.lt

ŠVIS

Nacionalinis egzaminų centras

Informacinių technologijų centras

Ugdymo plėtotės centras

Švietimo aprūpinimo centras

SMDB

Mokytojų kompetencijos centras

Kretingos rajono savivaldybė

Kretingos pedagogų švietimo centras

Nuotolinis mokymas (MOODLE)

Kompiuterinių apskaita (GLPI)

VAIKŲ CENTRALIZUOTAS PRIĖMIMAS Į KRETINGOS RAJONO MOKYKLŲ IKIMOKYKLINIO, PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPES
Tėvų prašymų registracija Internetu.

Tėvų prašymų duomenų peržiūra.


Laisvos vietos


CENTRALIZUOTOS TĖVŲ (GLOBĖJŲ) PRAŠYMŲ REGISTRACIJOS IR GYVENTOJŲ INFORMAVIMO INTERAKTYVIOS IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PASLAUGŲ POREIKIO IR LAISVŲ VIETŲ RAJONO MOKYKLOSE PAIEŠKOS INFORMACINĖS SISTEMOS NAUDOJIMO TVARKOS APRAŠAS (2014-06-27 ĮSAKYMAS NR. A1-547)


Klauskite - atsakysime


Dėl vaikų išankstinės registracijos į lopšelius - darželius ir kitais klausimais Jus konsultuos Švietimo skyriaus vyr. specialistė Sonata Petravičienė Tel. (8-445) 78931 E. paštas: sonata.petraviciene@kretinga.lt 308 kabinete antradieniais 13.00-17.00 val. penktadieniais- 13.00-15.00


Prisijungti
Nario vardas

SlaptažodisDar ne narys?
Registruokis

Pamiršai slaptažodį?
Paprašyk naujo
Populiarios naujienos
44- oji Lietuvos mo...
Rajono mokinių pieši...
Lietuvos mokinių geo...
Projekto „Lyderių la...
60-oji Lietuvos mate...
GYVENTOJŲ PERSPĖJIMO IR INFORMAVIMO SISTEMA

Perspejimas<
Webmaster © 2013